CÔNG TY TNHH A.B.M

72 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
MST: 0303 1213 95
Tel: (84.28) 35171014 (24 lines)
Fax: (84.28) 35171069
Email: minhman@abm.com.vn
Web: www.abm.com.vn